Norske Vinnere Bonus

Blackjack Basic Strategy, spilte perfekt i et spill med gunstige regler, vil redusere kanten mot deg til om lag halvparten av en prosent, de beste oddsene for et hvilket som helst spill i kasinoet.

Men fortsatt – det er en negativ kant. Mens du kan vinne på kort sikt på en gitt dag, vil på lang sikt at en halv prosent kant mot deg til slutt slår deg ned hvis du spiller lenge nok og ofte nok. En avansert grunnleggende strategi – eller det vi kaller Basic Strategy Plus – er nødvendig for at du kan gå opp fra å være en uformell spiller til å være en seriøs rekreasjonsspiller som har en bedre sjanse til å vinne på lang sikt.

For å redusere den lille kanten mot deg med Basic Strategy enda lenger, og til og med selv omdanne den til en positiv kant i din favør, må du bare være oppmerksom på kortene på bordet og utvikle en viss følelse av andelen høye kort versus lave Kort som er igjen i dekk. Dette er akkurat det en kortteller gjør.

Men du trenger ikke å tilbringe hundrevis av timer det tar å bli en dyktig kortteller. Du kan få en generell følelse av andelen høye versus lave kort ved å gjøre noe som heter “telle bordet”. Å telle bordet betyr ganske enkelt at du i en gitt hånd ser på de utsatte kortene for alle hender på bordet (inkludert forhandlerens hånd). Gjør en rask telling av alle de høye kortene (tiere, jacks, dronninger, konger) og alle de lave kortene (2 – 5).

Hvis det er et mye større antall lave kort som viser enn høye kort (minst 6 mer lave kort enn høye kort i et seks-dekkspill), er sjansene at dekket nå er litt rikere på høye kort, noe som er gunstig for spilleren . Omvendt, hvis det er mange flere høye kort som viser enn lave kort (igjen minst seks), er sjansene at dekkene nå er litt rikere på lave kort, noe som er dårlig for spilleren.

Bevæpnet med informasjonen fra denne raske bordtellingen, kan du nå justere spillet ditt og følgelig være litt mer som en profesjonell. For eksempel er det noen grunnleggende strategibegrep som er så nær at de kan gå uansett. Hvis du gjør et bordtall, har du tilleggsinformasjon som kan indikere en endring i hvilken grunnleggende strategi som skal gjøres i visse av disse nærtstående situasjonene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *