Norske Vinnere Bonus

Når du spiller poker, er det sammensetningen av ens hånd, på fem kort som avgjør om du vinner. Her er en liste over mulige kombinasjoner av kort som du kan sette sammen i en hånd. Listen starter med den laveste hånden og går deretter til den høyeste. Det høyeste hånet kan slå alle andre hender. Den nest høyeste hånden slår alle andre hender nesten den høyeste, og så går den ned.

Høyeste kort: Noen ganger kan du ikke lage en av hendene nedenfor. I så fall er det viktig å ha det høyeste kortet. Kortene er rangert således, med den laveste først: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack (J), Queen (Q), King (K), Ess (A). Jokere brukes ikke i poker eller online poker. Det er ingen farger som er verdt mer enn andre. For eksempel hvis to skuespill. ha et ess, må du se på det nest høyeste kortet for å se hvem som vinner. Hvis de også er like, fortsett nedover til den ene spilleren har et høyere kort enn den andre.

Ett par: Vel, du har to kort av de fem som har samme verdi. Eg. to gutter. Når to spillere har samme par, ser man etter hvem som har det høyeste kortet, av de andre kortene som er tilgjengelig. Hvis disse er like, så se på de nest høyeste kortene, av de andre kortene som er tilgjengelig. For eksempel: Spiller 1 har: QQA-6-3. Spiller 2 har QQA-5-4. Spiller 1 vinner fordi de 6 slår de 5.

To par: Når du har to kort med samme verdi og to andre kort med samme verdi. For eksempel: KK-8-8-4. Her er noen konger og et par 8-er. Hvis to spillere har samme par som det høyeste paret, er det verdien av det andre paret som avgjør vinneren. Hvis begge par er like, vil det endelige kortet avgjøre hvem som vinner.

Tre av et slag: Når du har tre kort med samme verdi, for eksempel: KKK-4-5. Hvis to spillere har tre identiske, vinner den med de tre høyeste kortene.

Rett: Fem kort i numerisk rekkefølge uansett farge, f.eks: 3-4-5-6-7. Du kan ikke gå fra ess til ned til 2 som f.eks. DKA-2-3. Denne hånden vil ikke være gyldig. Hvis to spillere har en rett, vinner den høyeste.

Flush: Fem kort i samme farge, f.eks. ruter, men som ikke skal være i numerisk rekkefølge. Hvis to spillere har et flush, blir vinneren bestemt av det høyeste kortet. Hvis disse er like, se på den nest høyeste osv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *