Norske Vinnere Bonus

I en forpliktelse er to tredjedeler avhengige av fornuft og en tredjedel av sjanser. Hvis du øker den første brøkdelen, er du svakhjertet. Hvis du øker den andre fraksjonen, er du lurt. I denne artikkelen vil vi dekke de grunnleggende prinsippene som spillhallenes drift bygger på, samt hvordan de får overskudd og hvor heldige de kan være. Vi vil starte med de grunnleggende matematiske lovene som spilleautomater er bygget på. Hva er sammenhengen mellom matematikk og kasinoer? Mange spilleautomater ble laget og utviklet av matematikere. Kan vi bruke mekanismene deres for å oppnå overskudd i forhold til kasinoer?

I 1526 prøvde en italiensk matematiker Geralomo Cardano først og fremst å beskrive terningspillet ved hjelp av matematikk i sin “Book on Chance Games”. Ved å ha studert sin egen spillpraksis, prøvde han å utvikle og teoretisk begrunne systemet med anbefalinger fra stake management. Faktisk var det han som ga definisjonen av sannsynlighet. Senere på slutten av 1500- og begynnelsen av 1700-tallet fortsatte den matematiske analysen av terningspill av Galileo Galilei og Blaise Pascal. De begynte å gjøre dette på forespørsel fra vennene sine som var gode spillere med stor spillopplevelse. Det må erkjennes at vitenskapen om sannsynlighet, ifølge historien, dukket opp gjennom handelsproblemene til gamblere.

Det er allment kjent at på den tiden den nye grenen av matematikk ble født, var den helt viet til sannsynligheter. Neste steg i denne retningen ble tatt av den nederlandske matematikeren Christiaan Huygens, som ga ut en bok på midten av 1700-tallet “On Reasoning in Chance Games” (“De Ratiociniis in Ludo Aleae”). Den videre utviklingen av sannsynlighetsteorien ble gjort i forfatterskapet til mange fantastiske matematikere fra 1700- og 1700-tallet – Jacob Bernoulli, Poisson, Laplace, Moivre og andre. Snart ble en ny teori mye brukt i sfærene som er ganske forskjellige fra pengespill.

Spill- og sannsynlighetsteori, hvordan fungerer de begge? Vi får se om det er noen sammenheng mellom spill og matematikk. Når du kaster en mynt, har begge sider samme sannsynlighet for å vises. Derfor får vi to utfall. Sannsynligheten for å få kronen er ½ (50%), og derfor er halvparten av kastet en klaver. Sannsynligheten betyr hvor ofte et forventet utfall kan oppstå, og det er representert som et forhold mellom de forventede resultatene av de totale mulige resultatene i et stort antall repetisjoner i løpet av en lang periode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *