Norske Vinnere Bonus

Valget av bankmannen og varigheten av en bankmanns stilling avhenger av typen baccarat som spilles. Når det gjelder Chemin de Fer, forblir bankmannen i stillingen så lenge han eller hun vinner. Når bankmannen taper, vil stillingen bli overlevert til en annen spiller. Når det gjelder baccarat banque, brukes et spesifikt antall kortstokker. Antall dekk kan variere mellom to og fire, men det er mest vanlig at tre brukes. Bankmannen vil forbli på plass til alle kortene i kortstokkene er spilt.

Tablået med tegneregler refererer til de faste reglene som gjelder for et spesifikt spill av baccarat. Disse reglene kan avvike noe i henhold til versjonen av baccarat som spilles. Hvis både spilleren og bankmannen mottar enten åtte eller ni i løpet av den innledende to-korts hånden, er tablået med tegneregler ikke nødvendig. I tilfelle det blir trukket en hånd verdsatt mellom null og syv, brukes disse reglene for å avgjøre om et tredje kort skal deles ut.

En av de mest unike sidene ved baccarat er det faktum at ansiktskort er verdiløse i spillet. Disse kortene får en verdi av null. Ess tildeles en verdi på ett, og tallkort telles til pålydende. To kort blir delt ut med hver spiller. Pålydende på disse kortene legges til, og den totale verdien av hånden er lik det andre sifferet i summen. For eksempel vil en hånd som inneholder åtte og fem bli verdsatt til tre. Til å begynne med blir to kort behandlet både spilleren og bankmannen. Basert på verdien på spillerens hånd, kan det gis et tredje kort til spilleren. Siden bankens hånd alltid spilles sist, vil forhandleren avgjøre om bankmannen kan tegne et tredje kort etter at spillerens hånd er verdsatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *